• CZESNE

   • W roku szkolnym 2023/2024:

    w przypadku płatności czesnego przez 10 miesięcy opłata wynosi:

    2 405,00 zł miesięcznie za ucznia, którego rodzic (opiekun) jest członkiem STO,

    2 435,00 zł miesięcznie za pozostałych uczniów.

     

    w przypadku płatności czesnego przez 12 miesięcy opłata wynosi:

    1 985,00 zł miesięcznie za ucznia, którego rodzic (opiekun) jest członkiem STO,

    2 010,00 zł miesięcznie za pozostałych uczniów.

    Powyższe kwoty obowiązują od dnia 01 marca 2024