• HISTORA ZAPISANA NA MURACH MOKOTOWA

    • Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

     Lokalna historia wpisuje się w dzieje całego narodu. Jest ona często nieco zapomniane gdyż jej bohaterowie nie zawsze trafiają na łamy podręczników a dzieła, jakich dokonali giną w blasku wielości wydarzeń . Jest ona jednocześnie niezbędnym elementem pomagającym identyfikować się uczniom z miejscem, w którym mieszkają i z którego się wywodzą.
     Projekt „Historia zapisana na murach Mokotowa” pozwala budować poczucie ważności miejsca i postawę patriotyzmu lokalnego pomaga identyfikować się z miejscem, w którym żyją. Pozwoli on uczestnikom na samodzielne poszukiwania, odkrycia, poznawanie historii.
     Przestrzenią do realizowania zdań jest obszar Mokotowa a szczególnym przedmiotem zainteresowania odszukanie miejsc  związanych z wydarzeniami historycznymi, które zostały upamiętniane w formie tablic, napisów czy też niewielkich pomników lub nie zostały upamiętnione a mają wartość historyczną. Często są to miejsca, które giną w codziennym pośpiechu i wielkomiejskim zgiełku. Mijane najczęściej nie kojarzą się młodym ludziom z niczym szczególnym, godnym zatrzymania się i refleksji. Dlatego też odszukanie takich miejsc i przywrócenie pamięci o wydarzeniach i osobach z nimi związanymi  jest jednym z ważniejszy celów tego projektu.   Działania które podejmowane przez uczniów będą miały wymierny efekt w postaci opisu  takich miejsc na terenie Mokotowa, zebrania ich historii, wykonania zdjęć i zamieszczeniu ich na stworzonej do projektu podstronie internetowej.  Ostatnim elementem projektu będzie  przygotowanie scenariuszy zajęć terenowych  opartych na materiałach edukacyjnych, które powstaną w trakcie realizacji  zadania. Scenariusze wraz z materiałami na podstronie pozwolą na to aby praca wykonana przez uczestników mogła służyć innym również po zakończeniu projektu i była inspiracją do poszukiwania historii poza murami szkół.


     Najważniejsze cele projektu
     •    Rozwijanie zainteresowania historią lokalną
     •    Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie patriotyzmu lokalnego i obywatelskiego
     •    Aktywizowanie środowisk uczniowskich
     •    Kształtowanie pozytywnych postaw środowiska lokalnego
     •    Nawiązywanie relacji ze środowiskami lokalnymi
     •    Doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych ( geografia, informatyka, historia , polski)
     •    Rozwijanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji
     •    Kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych
     •    Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole
     •    Zwiększenie bazy materiałów i pomysłów na zajęcia terenowe na Mokotowa

     Czas realizacji  - marzec grudzień 2013