• Taka jest nasza historia

    • 1990
     • Tak się zaczęło

      Tak się zaczęło

      Nasza szkoła powstała w 1990 roku, z inicjatywy rodziców będących członkami Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Imię szkoły – DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY (obecnie przynależne szkole podstawowej) – zostało zaproponowane przez jednego z rodziców-założycieli – pana Janusza Paca. Pierwszym dyrektorem szkoły był Jacek Jakubowski, którego już po dwóch miesiącach zastąpiła Hanna Samson.

      W pierwszych dwóch latach działalności naszej szkoły rodzice społecznie pełnili w szkole funkcje woźnych, stróżów i sprzątaczek, minimalizując tym samym wydatki na pensje pracowników, co owocowało między innymi niskim czesnym za szkołę. Z czasem jednak ta idea straciła rację bytu a czesne wzrosło. Działamy w systemie non-profit, utrzymując się z czesnego wpłacanego przez rodziców i dotacji z budżetu miasta (dawniej gminnych).

    • 1992
     • 2.

      2.

      W roku 1992 dyrektorem został Piotr Piskorski

      Budynek szkoły jest własnością gminy, my jesteśmy wieczystymi dzierżawcami. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem, remontem budynku są po naszej stronie. Zaczynaliśmy w salkach pożłobkowych, które w 1992 roku udało nam się przebudować dzięki pomocy fundacji pana Piotra Buchnera. Pierwsze nasze meble szkolne to dary od wielu osób prywatnych i instytucji.

    • 1993
     • 3.

      3.

      od roku 1993 funkcję tę piastowała Bożena Kuczyńska, która uczyła również języka angielskiego w szkole od momentu jej powstania.

    • 1999
     • 4

      4

       W 1999 roku dobudowaliśmy skrzydło szkoły przy wydatnej pomocy rodziców (koncert SZKRZYDŁO DLA SZKOŁY zasilił mocno nasze budowlane konto). Wówczas powstało również gimnazjum.

    • 2007
     • 5.

      5.

      W roku 2007 nowym dyrektorem szkoły został Bartosz Tymiński, dotychczas nauczyciel matematyki i szkolny psycholog.

    • 2010
     • 6.

      6.

      W 2010 roku przeprowadzono remont szkolnego boiska. Dzięki akcji sprzedaży cegiełek doczekaliśmy się nowej nawierzchni boiska, które zostało oficjalnie oddane do użytku podczas zorganizowanego z tej okazji niedzielnego pikniku rodzinnego.
      Zaczynaliśmy jako szkoła ośmioklasowa. W okresie funkcjonowania gimnazjum mieliśmy 15 klas – 10 klas szkoły podstawowej i 5 gimnazjum.

    • 2018
     • 7.

      7.

      W roku 2018, gimnazjum przeszło do historii. Obecnie jesteśmy omsioklasową szkołą podstawową. Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania w klasach było statutowo czternastu uczniów. Klasy w naszej szkole, liczą od 14 do 20 osób. Na listach oczekujących na przyjęcie do pierwszej klasy naszej szkoły podstawowej jest zwykle ponad 120 chętnych osób. Mamy nadzieję na stałe utrzymywanie wysokiego poziomu, a co za tym idzie na stałe zainteresowanie naszą szkołą.